Søk Omstillingsmidler

Hvem kan søke midler

Bedrifter, organisasjoner eller privatpersoner som ønsker å starte eller utvikle en virksomhet i Sel Kommune kan søke om økonomisk bistand fra omstillingsmidlene. Kravet er at tiltaket dere ønsker å utvikle faller inn under et eller flere av Sel Kommune sine prioriterte innsatsområder. 

Nye prosjekter med vekstpotensial


For bedriftsrettet støtte må bedriften være registrert i Brønnøysundregisteret med virksomhetsadresse i Sel Kommune, og må ha et mål om å skape aktivitet i regionen. Dere må også dokumentere at tiltaket vil skape arbeidsplasser i Sel Kommune.

Omstillingsmidlene er en tidsbegrenset ekstraordinær innsats som skal brukes på utvikling av nye prosjekter. Midlene skal være et supplement til andre virkemidler, gjerne i regi av Innovasjon Norge, Norges forskningsråd eller SIVA. Eksempler på prosjekter som Omstillingskommune Sel kan støtte er:

  • Næringsprosjekter med vekstpotensial i tidlig fase
  • Forstudier og forprosjekter
  • Ekstraordinære etableringskostnader
  • Markedsundersøkelser
  • Prosess og produktutvikling
  • Kompetanseheving
  • Konsulenthjelp